Monday, July 23, 2012

Putus Asa

Si Itong dengan penuh rasa ingin tahu mengamati ibunya yang sedang memoleskan cream pembersih ke wajahnya.

"Kenapa sih.....Ibu selalu mengoleskan itu di wajah?", tanya Itong.

"Supaya Ibu cantik," jawab si ibu.

Tak berapa lama kemudian. ibu si Itong mengambil kapas dan mengusap cream yang menempel di wajahnya.

"Lho kok dihapus?.... . Putus asa ya....?" tanya Itong.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger... power by WikipediaMindmap